Premiär!


Just som jag gick där i ett stilla ljus som kändes så vårlikt, just som jag gick där och tänkte att det här är tidigt, men det känns som en skymning för koltrastsång, då hörde jag honom. Svagt, långt borta i Kungsparken, knappt hörbart men omisskännligt. Han sjöng, den vackre svarte mästersångaren, han sjöng som bara en koltrast kan.

Det finns hopp. Det är nära. Det finns hopp.

Leave A Comment