Landet som borde vara


Fina filmen av Peter Gerdehag, Landet som inte längre är, gick på SVT häromkvällen. Vacker och sevärd är den, finns säkert på SVT Play. Den handlar om en gård i Småland som, så länge det var möjligt och familjen mäktade med, drevs som gårdar gjorde innan industrijordbruket tog över. Det vill säga med tiotalet kor istället för flera hundra, kor med namn, kor som släpptes på skogsbete och som kom tillbaks i kvällningen för att mjölkas. Kor som klappades om och pratades med och som fick leva ett värdigt koliv. En gård med små åkerlappar som vårdades och där hästhovar hördes oftare än mullrandet från maskiner. Hårt slit med höskörden, krökta ryggar och värkande höfter, men så var också ägarna bortåt 80 år.

Det känns konstigt att den formen av vård av jord och djur betraktas som museal. Att industrierna är det normala. Att 250 000 höns finns på samma ställe, att grisar trängs i kättar där de knappt kan vända sig, att kycklingar avlas fram som inte kan bära sin egen tyngd. Att antibiotika är en naturlig del av fodret. Att Brasiliens skogar offras och blir till tungt giftbekämpade sojabönsodlingar så att djuren i Sverige ska växa fortare och ge mer mjölk.

Via Naturskyddsföreningens hemsida läser jag en blogg som heter Linn har ordet. Hon skriver om att matproduktionen minskar på grund av KRAV-odlingen, eller om det är för att färre bönder finns, det framgår inte riktigt vad som är vad. Javisst, det pressas inte grönt ur jorden när den odlas utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Det växer. I sin takt. Å andra sidan lever jordarna, maskarna är kvar, växtföljd tillämpas, som i alla tider. Det är att odla konventionellt enligt min mening. Det är det andra sättet som är nytt, det är det som borde märkas upp i hyllorna.

Att få fler sysselsatta med odling är ingen utopi. Både till husbehov och som försörjning skulle det gå, det är jag övertygad om. Men då får bidragssystemen göras om och vi som konsumenter vara lite mer eftertänksamma kring vad vi köper. Kunniga. Veta vad som skiljer ekologiskt odlat från det andra. Gå in på Naturskyddsföreningens hemsida och läs, där finns massor av fakta!

Landet som inte längre är, är kanske landet som borde vara.

Leave A Comment