Jordeliv. Kapitel 5, Systemfel


Låtom oss nu ta bladet från munnen – vilka våldför sig mest på människor och natur? Förbrukar mest resurser, av våra gemensamma? Det är 100 företag som står för 70 procent av klimatutsläppen. Några försvinnande få män äger mer än vad 3,4 miljarder, det vill säga halva Jordens befolkning, gör.

Och, som jag frågat tidigare, varför måste några belönas så till den milda grad för sitt jobb, och dessutom sväva iväg under en mångmiljonfallskärm om de misslyckas? Varför är ”rikedom” idealet överhuvudtaget? Målet?

Jorden tål inte rikedom av det slaget. Det borde vara de rika segregerade förorterna och innerstadskärnorna som kallas problemområden.

Det borde vara skatteflyktingarna som ses som det verkliga bekymret för nationen, inte de människor som tvingas hit av krig, förföljelse och fattigdom. Många av de stora drakarna till företag, som också går finemang, inte minst de inom IT, betalar inte någon skatt att tala om i detta land. Panama- och Paradisläckorna visade att över 40 miljarder svenska kronor är undangömda, undanhållna vårt gemensamma samhällsbygge.

Kajsa Ekis Ekman skrev i en ledare om hur vi så lätt förtränger orsakssambanden. Hur vi verkar ha glömt hur maktstrukturerna ser ut och har sett ut under några hundra år. Kolonisering, förtryck, imperialism, invasioner, krig, stöld av resurser i tredje världen. Historien som ligger till grund för hur världen ser ut idag. Den grejen. Västvärldens grej. Det är lättare att lägga skulden på flyktingarna och på romerna som bara tigger och tigger.

Vi är så oerhört smarta och så oerhört korkade, samtidigt.

Leave A Comment