Jordeliv. Kapitel 28, Mobilisering


Att samla världens nationer för att gemensamt ta ansvar och göra verkstad av att ta oss ur klimatkrisen verkar i dagsläget oerhört svårt, det är fortfarande för mycket stålar i det fossila, fortfarande vinster att håva in. Mötet COP 25 i Madrid blev en sur kamp och en besvikelse. Givetvis måste arbetet på den nivån ändå fortsätta. När nu USA valt bort den största bromsklossen kanske det kan gå bättre.

Vi andra, utanför plenisalar och mötesrum på klimatmötena, är sju och en halv miljarder starka, var och en lika mycket värda som någonsin någon delegat någonstans. Och det som också händer är att det demonstreras utanför finrummens dörrar. Innan pandemin demonstrerades varje fredag för en framtid värd namnet, runt om i världen. Extinction Rebellion är i växande. Media har vaknat. Nya hjältar hyllas, nya tankar slår rot och medvetenheten ökar hos gemene person kring vilka utmaningar vi har och hur de kan antas.

Det är inte bra för maktens män. Det blir hotfullt. Då ökar lobbyapparaterna farten och frön av tvivel strös ut, mycket medvetet. Ska det bli grön diktatur nu, undrar de borgerliga ledarskribenterna upprört. Ska det bli ett världsstyre? Är det ansvarsfullt av offentlig sektor att ha målet om 30 procent mer ekologisk odling, frågar en SLU-professor i systemekologi i Vetenskapsradion i P1 och hänvisar till att det inte är klimatsmart. Ekologisk odling kräver nämligen mer markyta och det innebär att vi kan få plats med mindre skog, som tar upp koldioxid. Frön av tvivel. Och förvirring, hur fan ska dom ha det, undrar människor vid sina radioapparater och stänger av.

Argumentet att vi inte kan försörja en växande världsbefolkning med ekologisk odling (alltså det som egentligen borde kallas konventionell eftersom det är så människor odlat i alla tider fram till för sådär 70 år sedan) återkommer då och då. Nähä. Räknar en rätt av, vad en kvadratmeter konstgödslad och besprutad jordbit ger, kanske av en labbfixad genmodifierad gröda, så visst blir skörden större. I alla fall fram till att skadeinsekter och ogräs blivit immuna mot gifterna och jorden utan liv. Och så länge traktorerna går på fossilt. I ekologisk odling krävs ofta mekanisk rensning och då blir det kanske ett par rundor till på åkrarna. Men om solceller sätts på lagårdstaken och elmotorer susar i traktorn, då blir det något annat. Undras om det räknas på det bland experterna? Och sedan är den ständiga frågan: Vad är det vi odlar, för vem? Som jag tidigare skrivit här är det inte till människan som exempelvis sojabönorna går, i huvudsak – 80 procent minst ska boskapen ha för att vi ska kunna äta rött kött och dricka mjölk. Till exempel. Massor av yta går åt till djurhållning, för att de ska växa fort och ge mycken avkastning.

Det finns andra sätt. Om vi skär ner på kött och mejeriprodukter, hur ser ekvationen ut då, professorerna? Om vi jobbar mer småskaligt – små ekologiska jordbruk i Afrika har visat sig vara de mest effektiva (enligt Naturskyddsföreningen) – hejdar monokulturerna och utarmningen av biologisk mångfald, värnar bina, prövar plöjningsfritt, tänker permakulturistiskt, gallrar skogen istället för att meja ner den? Låter djur som ska beta få beta, får kan användas till annat än mat, till exempel, vildhästar kanske kan få vandra i markerna? Ger naturen rättigheter, så att vi blir vårdare av den, partners till den?

Jag har förstås inget facit här, men jag är inte dummare än att jag begriper att hela maskineriet med multisar som satsat förmögenheter på genmodifiering och annan förädling och anpassning till bekämpningsmedel (som de själva också producerar, och säljer, gärna i paket med fröerna, ”Roundup Ready” ) drar igång när det satsas på ekoodling. Detta får icke ske. Det är inte de, och knappast heller etablerade män i branschen som käkar veganskt eller är intresserade av att andra sätt än de som de utbildats inom, ska ta över.

Nej, det är inte enkelt, det finns många parametrar. Men faktum är i alla fall, vad de än säger, att skulle vi äta betydligt mindre av animaliska produkter, så skulle vi inte behöva hugga ner skogar för att överleva och klimatförändringarna skulle inte öka. Det är helt andra hot vi har att göra med. Helt andra aktörer som sätter framtiden på spel, högst medvetet.

Fortsätt mullra, fortsätt. Det bästa har inte hänt än, för att tala med Håkan Hellström.

Leave A Comment