Jordeliv. Kapitel 26, Rättvis fördelning


Långt tillbaka, långt innan jag fattat att Jordens atmosfär höll på att värmas upp, gick jag och fnulade över hur mycket resurser jag egentligen skulle kunna använda om de skulle räcka laget runt och naturen skulle må väl.

För även om vi inte skulle stå inför en klimatkatastrof så finns och fanns det hot mot miljön – förgiftning, försaltning av marker, utsläpp, plastskräp, havsförsurning, förödda jordar, utrotning av djur och växter, rubbade ekosystem . Med mera. Så jag funderade över min plats, hur stor den skulle få vara för att det skulle bli balans och rättvisa. Det gladde mig mycket när fler började tänka så och det blev möjligt att testa det fotavtryck vi gör. Det blir så tydligt, även om det nu mest handlar om klimatet.

Det mest vettiga är kanske att vi får oss varsin andel, en per människa. Varsågod, såhär mycket har du att bruka av Jordens resurser, såhär mycket koldioxid kan du släppa ut, på det att vi ska kunna fortleva som art, tillsammans med övriga arter. Vi vet ju. Det är inte kunskap som fattas, även om framtidsscenarier är svåra att pricka precis. Det som hittills förutspåtts har varit försiktigt, forskarna har inte tagit till i överkant. Mellan ett och två ton koldioxid kan vi släppa ifrån oss. Såhär i början av 2020-talet ligger världsgenomsnittet på fem ton och vi här i Sverige drar iväg till drygt dubbelt så mycket om vår konsumtion av varor och mat som producerats utanför landets gränser räknas in.

Koldioxidskatt är bra, men för tydlighetens skull så borde det ransoneras helt enkelt – laget runt, det här är vad Moder Jord mäktar med. En del skulle få mer än de har nu och vi här i väst och några till, skulle få en betydligt mindre påse. Och det skulle motivera ännu smartare lösningar, att vi brukar den oändliga kraften i solen, att vi värnar växtligheten och haven och ser till att ekologi ingår i ekonomiresonemangen – fullt fokus på det, äntligen. Att vi inte kan (och behöver) rusa runt i jakt på prylar och dyrköpta upplevelser. Tid istället för stress. Bökigt i övergången men sedan win-win.

Leave A Comment