Jordeliv. Kapitel 14, Vinsten

Det ska gå med vinst. Min lilla enskilda firma ska det, det står i regelverket. De globala konglomeraten lever för det, aktiebolagen ska ha utdelning, kapitalet ska växa. Vinst. Jaha. Vad nu det är. Vi har konstruerat märkliga system, där värden kan stiga och sjunka dag för dag. Plötsligt rasa. Obegripligt i sig. Men kan inte vinsten i alla fall se olika ut? Att kunna rulla på såpass att rimliga löner till dem/oss som gör jobbet kan betalas ut, att kunna förbättra det som behöver förbättras, säkra upp arbetsmiljön, se till att personalen trivs och mår bra – är inte det vinst nog? Lyckligtvis finns det ju bolagsformer, i alla fall här i landet, där…

Jordeliv. Kapitel 4, Upprustning

Nu var det alltså slutet av 10-talet. Sverige går bra. Volvo Cars går bra. Det rullar på, det är någon slags högkonjunktur. Storbankerna hade ett räntenetto på 115 miljarder och 81,9 miljarder i vinst efter skatt 2016, kunde glädja aktieägarna med guldregn – 70 miljarder till dem! Så har det sett ut de senaste åren. Samtidigt – det kan inte ha undgått någon att fattigdom, växande klyftor och avstånd och skolors förfall har ökat i städernas ytterområden, de som varit enda möjligheten för nya svenskar att bosätta sig i. Resultat: hopplöshet och en känsla av att det inte spelar någon roll vad som händer med mig eller andra. Inget att förlora. Så lätt då att…

Att tassa varligare på Jorden

Här kommer ett citat från forskaren Jörgen Larssons blogg, som är väl värd att följa. Han har just varit i EU-parlamentet och föreläst om vad arbetstidsförkortning kan innebära och skriver såhär, http://jorgenlarsson.nu/2010/09/lilla-jag-i-eu-parlamentet-arbetstidsforkortning-som-klimatpolitik/ ”Extremt kortfattat innebär våra resultat att en arbetstidsförkortning på 1 procent medför en minskad miljöbelastning med drygt 0,8 procent. Vi har också gjort ett scenario för år 2040 där vi antar att halva produktivitetsökningen fram till dess skulle användas till arbetstidsförkortning och den andra halvan till privat konsumtionsökning (de senaste 30 åren har nästan hela produktivitetsökningen använts till ökad konsumtion). Då skulle vi 2040 ha en arbetsvecka på 30 timmar och konsumtionen skulle ha ökat med 45 % (jämfört med 78 % om…