Bruka och vårda


Skogens magi igen då. Riktig trollskog längs vägen mot Nordsjön (jo, den heter så), vandrade dit igår, satt där i en solstrimma på en mossklädd sten och mediterade medan myggen tog för sig. Dessförinnan hade jag läst en bra artikel om  skogsbruket i detta land i senaste numret av Ordfront. Thomas Tidholm hade skrivit, med rubrik ”Skogen är åt skogen”. Rekommenderas. Skog är så mycket mer än det skogsbolagen anser den vara.

Slutet av vägen fram till Nordsjön är helt massakrerad av skogsmaskiner som skapat ännu ett kalhygge. Pliktskyldigast lämnas en och annan frötall och högstubbe, resten är katastrofområde. När kommer vi att skaka på huvudet åt det här sättet att ”sköta” skog, så som vi nu ruskar på det åt flygbesprutning med hormoslyr? Åt DDT? Åt kvicksilverbetning av utsäde? Snart, hoppas jag. Det finns andra sätt. Miljöförbundet Jordens Vänner har jobbat med frågan i många år, såhär skriver de på sin hemsida:

Utskottet för hållbart skogsbruk inom Jordens Vänner arbetar för att skogsbruket skall anpassas till mer uthålliga skogsbruksmetoder. Även det rent produktionsinriktade skogsbruket kommer att behöva genomgå en sådan förändring. Kalhyggesbruket innebär allvarliga ingrepp i naturen och bör minska till förmån för alternativa brukarmetoder. Kunskapen om dessa alternativa metoder har både bevarats och utvecklats och kan i många fall innebära en bättre ekonomi än det konventionella kalhyggesbruket. Skogsbruket bör inriktas på att åstadkomma olikåldriga skogar med mer än ett trädslag för att skapa kontinuitet och mångfald i skogen. På så sätt kan produktionen hållas hög samtidigt som det skapar bättre förutsättningar för fler arter att överleva i den produktionsinriktade skogen.

Låt skogen få vara skog, inte bara planteringar och föryngringsytor. Vi är en del av den. Vi andas den. Skogen hjälper oss att få ner CO2-utsläppen. Den ska brukas, vårdas, inte utnyttjas.

Jag tog en tur till Amundön i morse, denna vidunderliga ö, där vi får ströva fritt, precis som hästarna på strandängarna. Där träden får stå. Där växte den här vännen.


Leave A Comment